Xin chào mọi người, trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học từ vựng về chủ đề: How to work in effectively Có nghĩa là “Làm sao để làm việc một cách hiệu quả” Nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ ấn nút subscribe kênh YouTube của Moon ESL theo ngXin chào mọi người, trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học từ vựng về chủ đề: How to work in effectively Có nghĩa là “Làm sao để làm việc một cách hiệu quả” Nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ ấn nút subscribe kênh YouTube của Moon ESL theo ngay ngày hôm nay để update những video mới nhất Và hãy comment cho mình ở bên dưới xem bạn có phải là người làm việc hiệu quả không nhá. Bí quyết đầu tiên để làm việc hiệu quả đó là Make a todo list If you have a list, you’ll never have to wonder what to do next Keep your todo list short and focus on three to five important and challenging tasks for the day.
Your most important tasks that, once completed, will make you highly productive. Ở đây chúng ta học được một cái từ đó là cái bản công việc mà mình ghi ra hàng ngày, những việc mình cần phải làm người ta gọi là “todo list”. Todo list Uh, nếu như các bạn có cái list này tức là có những cái list công việc cần làm thì bạn sẽ không bao giờ mà phải lo lắng về việc phải làm gì tiếp theo. Giữ cái bản danh sách này ngắn và chỉ tập trung vào 3 đến 5 cái đầu việc khó và quan trọng nhất của ngày hôm đó. Những cái công việc quan trọng nhất mà một khi bạn hoàn thành những công việc này ấy, thì bạn sẽ cảm thấy là bản thân bạn rất là hiệu quả, đó.
Và đây chúng ta học được một cái từ vựng mà mình nghĩ là có thể mới với nhiều bạn đó là từ “challenging”. “Challenging” là một tính từ có nghĩa là “khó”, “rất là khó”. Và một tính từ nữa đó là từ “productive”, có nghĩa là “hiệu quả”. Bí quyết thứ hai chúng ta có đó là Start with your most important tasks Do your most important tasks in the morning. You have the most energy in the morning, so you will be able to tackle the tasks effeciently. Plus, the feeling of accomplishment at getting the most important stuff done first will make the rest of the day much better. Ở đây có nghĩa là gì? Hãy bắt đầu bằng những cái công việc quan trọng nhất.
Làm những cái công việc quan trọng nhất vào buổi sáng.. Bạn có nhiều năng lượng nhất vào buổi sáng, cho nên là bạn sẽ có thể. làm được những kết nhiệm vụ một cách rất là hiệu quả.. Hơn nữa là cái cảm giác về việc hoàn thành. những cái công việc quan trọng nhất sẽ làm cho phần còn lại của ngày. sẽ trở nên tuyệt vời hơn rất là nhiều.. Ở đây chúng ta học được một cái từ đó là từ “tackle”.. “Tackle” là động từ, có nghĩa là “giải quyết” mà thông thường sẽ liên quan đến giải quyết định cái vấn đề khó khăn.. “Efficiently” có nghĩa là “hiệu quả’, trạng từ, bắt nguồn từ tính từ “efficient”.. Uh, “accomplishment” có nghĩa là “việc hoàn thành”, bắt nguồn từ động từ “accomplish” . “Feeling of accomplishment” có nghĩa là “một cái cảm giác hoàn thành cái gì đấy” . “Get something done” ở trong “getting the most important stuff done” có nghĩa là “làm những cái việc quan trọng nhất”.
“làm xong” Thì “get something done” có nghĩa là “làm xong việc gì” và ở đây “something” ở đây chính là The most important stuff: Những việc quan trọng nhất “The rest of the day” có nghĩa là “phần còn lại của ngày”. Cái “stuff” các bạn để ý ở trong cái phần trên nó có nghĩa là “Stuff” có nghĩa là “những cái việc nói chung”, mà nó không có số nhiều đâu nhớ bởi vì nó là cái danh từ không đếm được. If you have chosen to do a task, see it through to the end finish it. Avoid doing half work. One example of halfwork is writting a report, then suddenly checking your email for no reason and writting replies.
Đó là gì? Bí quyết thứ ba đó là: Hãy tập trung vào một công việc tại một thời điểm. Nếu mà bạn chọn làm một cái việc thì hãy hoàn thành nó đến tận cuối cùng. Hoàn thành nó và tránh là làm việc nửa vời. Cái ví dụ của việc làm việc nửa vời đó là gì? Mình đang viết một cái bản báo cáo rồi sau đó mình tự nhiên kiểm tra email chẳng vì lý do gì cả, sau đó mình lại ngồi viết cái email để mình trả lời email đó, đấy. Thì ở đây mình học được một cái từ “do a task”, có nghĩa là “làm một cái nhiệm vụ nào đó”. “See something through” Ở đây có cái cụm từ là “see it through”. Các bạn hiểu rằng là đấy là “việc mình hoàn thành một cái công việc khó từ đầu đến cuối”, “mình theo đến cùng” “Avoid” thì đi với cả Ving, có nghĩa là “avoid”, nghĩa là “tránh”, “tránh làm việc nửa vời”.

https://youtu.be/nOJ8L23X3b8Xin chào mọi người, trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học từ vựng về chủ đề: How to work in effectively Có nghĩa là “Làm sao để làm việc một cách hiệu quả” Nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ ấn nút subscribe kênh YouTube của Moon ESL theo ng